آموزش تصویری اعمال کد تخفیف در سایت عکسباران

(پس از سفارش (خرید

کد تفیف که بدستتان رسیده  است را بطور دقیق وارد کنید

در صورت معتبر بودن کد تحفیف ،  مبلغ با تخفیف محاسبه میشود و شما میتوانید آن را بپردازید

 بپردازیدبا فشردن دکمه تکمیل شفارش سفارش شما تکمیل شده است وآن را میتوانید 

 
 
 

آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

 پرینت این مقاله

در همین زمینه

آموزش تصویری ثبت نام در سایت عکسباران فارس

ثبت نام در سایت عکسباران سپس سپس و در ادامه ثبت نام تلفن و...

آموزش تصویری ثبت سفارش و اعمال کد تخفیف در سایت عکسباران

 آموزش نحوه ثبت سفارش و اعمال کد تخفیف  سپس وارد منوی عکاسخانه شوید و یکی از گروه...

تابلو فرش با تصاویر دلخواه

تابلو فرش با عکس دلخواه شما میتوانید عکس دلخواه خود را بر روی فرش ماشینی داشته باشید یکی از جذاب...