آموزش تصویری اعمال کد تخفیف در سایت عکسباران

(پس از سفارش (خرید

کد تفیف که بدستتان رسیده  است را بطور دقیق وارد کنید

در صورت معتبر بودن کد تحفیف ،  مبلغ با تخفیف محاسبه میشود و شما میتوانید آن را بپردازید

 بپردازیدبا فشردن دکمه تکمیل شفارش سفارش شما تکمیل شده است وآن را میتوانید 

 
 
 
آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

مقالات مربوطه

( آموزش تصویری سفارش و اعمال کد تخفیف در سایت عکسباران ( زمانی که وارد کاربری خود در سایت شده اید

ابتدا سپس سپس سپس سپس سپس...

آموزش تصویری ثبت نام در سایت عکسباران فارس

ثبت نام در سایت عکسباران سپس سپس و در ادامه ثبت نام تلفن و...

آموزش تصویری ثبت سفارش و اعمال کد تخفیف در سایت عکسباران

 آموزش نحوه ثبت سفارش و اعمال کد تخفیف  سپس وارد منوی عکاسخانه شوید و یکی از گروه...

تابلو فرش با تصاویر دلخواه

تابلو فرش با عکس دلخواه شما میتوانید عکس دلخواه خود را بر روی فرش ماشینی داشته باشید یکی از جذاب...