آموزش تصویری ثبت نام در سایت عکسباران فارس

ثبت نام در سایت عکسباران

سپس
سپس
و در ادامه ثبت نام تلفن و همره خود را وارد کنید
پس از نوشتن کد کپچه ها شرایط سرویس را بپذیرید

ثبت نام شما کامل شد 

ایمیل حاوی اطلاعات ثبت نام  مانند کد کاربری و رمز ورود

 به سایت ، به ایمیلی که در ثبت نام  وارد نموده اید ارسال میگردد

برای شما ارسال خواهد شد

آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

 پرینت این مقاله

در همین زمینه

آموزش تصویری اعمال کد تخفیف در سایت عکسباران

(پس از سفارش (خرید کد تفیف که بدستتان رسیده  است را بطور دقیق وارد کنید...

آموزش تصویری ثبت سفارش و اعمال کد تخفیف در سایت عکسباران

 آموزش نحوه ثبت سفارش و اعمال کد تخفیف  سپس وارد منوی عکاسخانه شوید و یکی از گروه...