فرش بافی با تصاویر دلخواه شما

 • تابلو فرش سایز 50*70

  295,000 تومان فقط
  سفارش دهید
  • Plan Icon   لطفا بدقت به توضیحات زیر توجه فرمایید
   چاپ عکس روی فرش
   عکس آماده شده توسط مشتری
   ارسال فایل عکس توسط مشتری
   سایز تابلو فرش 50*70
 • تابلو فرش سایز 35*50

  155,000 تومان فقط
  سفارش دهید
  • Plan Icon   لطفا بدقت به توضیحات زیر توجه فرمایید
   چاپ عکس روی فرش
   عکس آماده شده توسط مشتری
   ارسال فایل عکس توسط مشتری
   سایز تابلو فرس35*50
 • تابلو فرش سایز50*100

  345,000 تومان فقط
  سفارش دهید
  • Plan Icon


   لطفا بدقت به توضیحات زیر توجه فرمایید
   چاپ عکس روی فرش
   عکس آماده شده توسط مشتری
   ارسال فایل عکس توسط مشتری
   سایز تابلو فرش 50*100
 • تابلو فرش سایز 100*150

  850,000 تومان فقط
  سفارش دهید
  • Plan Icon


   لطفا بدقت به توضیحات زیر توجه فرمایید
   چاپ عکس روی فرش
   عکس آماده شده توسط مشتری
   ارسال فایل عکس توسط مشتری
   سایز تابلو فرش 100*150
 • تابلو فرش سایز 70*100

  425,000 تومان فقط
  سفارش دهید
  • Plan Icon


   لطفا بدقت به توضیحات زیر توجه فرمایید
   چاپ عکس روی فرش
   عکس آماده شده توسط مشتری
   ارسال فایل عکس توسط مشتری
   سایز تابلو فرش 70*100
 • تابلو فرش سایز 150*225

  1,850,000 تومان فقط
  سفارش دهید
  • Plan Icon


   لطفا بدقت به توضیحات زیر توجه فرمایید
   چاپ عکس روی فرش
   عکس آماده شده توسط مشتری
   ارسال فایل عکس توسط مشتری
   سایز تابلو فرش 150*225