علاوه بر چاپ عکس روی تخته شاسی برای مشتریان عزیز این مرکز چاپ عکس روی شاسی برای همکاران عکاس با تخفیف ویژه همکاری راانجام میدهد. همکاران جهت در یافت تخفیف های ویژه بایست ثبت نام کرده باشند تخته شاسی ها با چسب عالی و مرغوب ارایه میشودTuesday, June 30, 2020« برگشت