نرخنامه عکاسان و فیلمبرداران شیراز و حومه سال 1399

نرخنامه اتحادیه عکاسان شیراز و حومه هنوز منتشر نگردید

سایت عکسباران فارس برای رفاه حال مشتریان خود با یک 20 روز تاخیر پس از انتشار

نرخنامه ان را اعمال خواهد کرد تا مشتریان در حال تکمیل و یا در انتظار کسب تکلیف بتوانند با قیمت قبل

 سفارش ات خود را تکمیل و پرداخت نمایند

برای مشاهده نرخنامه ثبت نام کنیدMonday, April 27, 2020« برگشت