نرخنامه عکاسان و فیلمبرداران شیراز و حومه سال 1398

در تاریخ 26/02/98 نرخنامه اتحادیه عکاسان شیراز و حومه منتشر گردید

سایت عکسباران فارس برای رفاه حال مشتریان خود با یک ماه تاخیر در تاریخ 26/03/98

نرخنامه را اعمال کرد تا مشتریان در حال تکمیل و یا در انتظار کسب تکلیف بتوانند با قیمت قبل

 سفارش ات خود را تکمیل و پرداخت نمایند

دانلود نرخنامه اتحادیه عکاسان شیراز و حومه سال 1398

برای مشاهده نرخنامه ثبت نام کنیدSunday, June 16, 2019« برگشت